Felietony

Pod tym umownym hasłem publikujemy teksty i nagrania dźwiękowe, które dotykają architektury.

 

 zobacz więcej


Strukturalizm

Niderlandzki strukturalizm jest jedną z ważniejszych postaw w architekturze Europy po II Wojnie Światowej.

 

W końcu lat  50-tych XX –wieku krytyka funkcjonalizmu i racjonalizmu osiągnęła swój punkt szczytowy i  została wyraźnie sformułowana podczas ostatniego kongresu CIAM organizowanego przez odłamową grupę Team 10 w Otterlo / Holandia/.

 

Aldo van Eyck prezentuje tu swój projekt miejskiego sierocińca Amsterdamie, który został szeroko zauważony na świecie i stał się ikoną nowego prądu w architekturze; prąd ten dopiero wiele lat później mimo różnych konceptualnych naleciałości został uznany i opisany pojęciem „Strukturalizm”. W latach 60-tych i 70-tych pojawia się prawie ogólnoświatowe upowszechnienie Strukturalizmu- występujące tu znaczące różnice są przy tym mniej rozpoznawalne w formie  a bardziej w postawie budujących /architektów/  takie jak humanistyczne albo antropologiczne nastawienie  Aldo van Eycka czy ogniskowanie się na technologii przez Eckharda Schultze-Flielitza, czy odwołujące się do kierującej ku przyszłości filozofii metabolizmu a Japonii.

 

 

Zasadnicza postawa strukturalizmu wychodzi od dającej się rozszerzać całości, forma rozwija się od specyfiki funkcji i dopuszcza  zmienność, nawarstwianie się użytkowania i współdecydowanie tego co użytkowe. Raster staje się zasadą porządku. W końcu lat 70-tych strukturalizm traci swoją rolę  wiodącej ideologii w architekturze i urbanistyce.

 

Zaczęła się era Postmodernizmu.0

strukturalizm

raster staje się zasadą...

                       
strzałka do góry
             ⓒ Copyright by Biuro Architekt Kaczmarczyk                        english | espanol | deutsch