Południowy wiatr w ogrodzie Marca

Na jedną z elewacji małej salki gimnastycznej w Choczni wybraliśmy ” Południowy wiatr w

ogrodzie Marca” Paula Klee.

W tym obrazie przenika się tło i motyw, granica jest tu odpowiednia- bo dwuznaczna.

Nawet wysoka góra odbita na niebie jest niezdefiniowana.

Wszystko jest umiarkowanym rysunkiem i umiarkowanym tłem - delikatnym wzorem.

 

Na kolejną elewację wybraliśmy  martwą naturę i ogród.

 Piękno przenikających się kolorów i  rysunek. Pod spodem przytłumione życie.

Czuły puls i lekki żar.

Krótka, frontowa  elewacja to motyw z Hammenet. Tu odpowiedni będzie fragment

stłoczenia i znów delikatne, choć inne, przenikania.

Co miałoby te obrazy łączyć?

Paul Klee.

I my z naszą nieumiejętnością.Południowy wiatr

latawce

szkice


dźwięk: Południowy wiatrPołudniowy wiatr w ogrodzie Marca ...Szkolna sala gimnastyczna Chocznia
                                       

zobacz archiwum

strzałka do góry
             ⓒ Copyright by Biuro Architekt Kaczmarczyk                        english | espanol | deutsch