Rudy to mała miejscowość w lasach koło Raciborza. Jest tam zadziwiająco dużo architektury historycznej, np. opactwo klasztorne z pięknym wielkim parkiem, grubymi drzewami i gęstymi od sitowia stawami.

Po całej wsi, bo Rudy nie są miastem, porozrzucane są drobne ceglane budowle w stylu neogotyckim – poczta, kapliczki przydrożne z ciemnoczerwonej cegły czy budynek nadleśnictwa.

Zaskakuje jednak to, że centrum wsi to po prostu rozległe skrzyżowanie gdzie schodzą się główne drogi. Właśnie to miejsce, obok szkoły, wybrano na salę gimnastyczną.

Autorzy projektu podjęli decyzję, że sala będzie pełniła rolę swoistego ratusza z rozległą niczym w Collegium Novum ceglaną, rytmiczną fasadą i długimi stopniami wzdłuż frontu.

Tak jak w opactwie cysterskim tak i tu narożnik dużej bryły sali gimnastycznej zaznaczono formą wyokrąglenia a pomniejszenie bryły akurat w tym miejscu pozwala uniknąć nieharmonijnego zderzenia wielkiej hali z delikatnym, leżącym po drugiej strony drogi eklektycznym budynkiem nadleśnictwa. W okrągłej, narożnej bryle mieści się szkolna stołówka. Zacytowaliśmy przy tym poetykę wybitnego rosyjskiego architekta międzywojnia Konstantina Melnikowa.

Cegłę, jej gęstość i masę podkreślają załamania muru przy oknach. Szorstka struktura cegły przypomina mączny chleb. Frontowe fragmenty dachu ukształtowaliśmy stromo po to aby ukryć rzeczywisty, nieproporcjonalnie płaski dach nad salą – wynik zapisów planu przestrzennego.

Za ceglaną fasadą umieściliśmy korytarz – rodzaj wysokiej nawy, antrakt, dopiero z tyłu za nim ukryliśmy halę sportową. Układ belek w antrakcie jest rodzajem sklepienia. Ograniczenia dopuszczalnej wysokości wymusiły konieczność optycznych korekt we wnętrzu sali – stromo ukształtowaliśmy więc fragmenty dźwigarów, wprowadziliśmy wąskie szczeliny ze światłem.

Na piętrze zaprojektowano salę wielofunkcyjną – świadomie przerysowaliśmy formy konstrukcji podciągów i belek na stropie nadając jej formę wiejskiej izby z sosrębem.

Projekt jest próbą współczesnego zdefiniowania takich pojęć jak portal, rozeta, sklepienie, tak rzadko przywoływanych w architekturze codziennego użytku.

materiały: cegła, granit, blacha cynkowa, drewno klejone.rozstaje

rotunda

portyk

sosręb

nawa

ambrazura

cytat

nowa rozetasala gimnastyczna w roli ratusza...Stołówka i hala sportowa przy szkole w Rudach
                               

zobacz archiwum

strzałka do góry
             ⓒ Copyright by Biuro Architekt Kaczmarczyk                        english | espanol | deutsch